Ledelsesprocessen

Henrik Jørgen Pohl

Master i Organisationspsykologi og major 


Tilbyder Organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling.

Supervision, workshops, kurser og undersøgelser.

Om mig

Jeg er vant til at arbejde med og sammen med mennesker. Har en stor interesse i, hvad der gør, at det fungerer og glider, men også hvad der sætter sig i vejen for det gode samarbejde, hvor opgaver løses og mål nåes. 


Finder det nemt at omgåes forskellige mennesker og her, sammen med dem udvikle nye veje, eller styrke de som er.


Jeg er den man bruger, når der i de klassiske maskuline fag, som f.eks. maskinmestre, ingeniører, formænd og leankeepere, der lige skal have en kursændring i det som rør sig i virksomheden.

Priser

Foredrag

3000,- (45 min.).

Forlængelse af foredrag med inddragelse af deltagerne om lokale aktuelle emner/udfordringer: 5000,- (op til 3 timer).


Workshop/kursus/seminar

En dag: 10.000,- (6-10 timer)

Supervision/coaching individuel 

Som gruppe

PriserneCvr. Nr.: 19253481

750,- (minimum 2 timer)


1.200 (minimum 2 timer) 


Priserne er ekskl. moms. 

Kontakt mig